Tres Rochas2

Next
Tres Rochas2


15” x 19”     Oil on Canvas     2012